Lokalna proizvodnja i suradnja

S ciljem što kvalitetnijeg asortimana trajno ulažemo u domaću proizvodnju, podižući ugovorene kapacitete i šireći kvalitetu suradnje s kooperantima.